نیلوفر خانوم..نیلوفر خانوم..، تا این لحظه: 12 سال و 4 ماه و 21 روز سن داره
وبلاگ عزیز و دوست داشتنیوبلاگ عزیز و دوست داشتنی، تا این لحظه: 14 روز سن داره
پرنسس ملودی جونمپرنسس ملودی جونم، تا این لحظه: 1 سال و 3 ماه و 18 روز سن داره

🌅🐚🌊a princass of the oshan🌊🐚🌅

🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌅🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊

?see the line meet sky on the see

dream,see,write

live your story

every take in fodai

🌊🐚🌅

?see the line mis sky meet a see

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستی های دیزنی دوبلراشون

ایامیدانستید اماندا لی مورملقب به مندی مور صدای راپونزل نامادری دارد  ایا میدانستید کلی مک دونالند صدای مریدا اول صاحب یک رستوران بوده  ایا میدانستید​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ نینگ نا ون صدای مولان نیمه امریکایی و نیمه چینی است ​​​​​​​​​​ ایا میدانستید​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  انیکا نونی رز صدای تیانا شاهدخت قورباغه بلندترین ولم صدا در پرنسس های دیزنی  را دارد ​   ​​​​  ایا میدانستید​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   جودی بنسون صدای اریل جوان ترین صدا را در صداهای پرنسس های دیزنی دارد،با وجود اینکه پنجاه و چهار سا...
27 مهر 1398